+ Hedef: Mutlu Çocuklar 🙂

İşte bizim hedeflerimiz:

 • Her sınıfta daha az öğrenci;
 • Daha yakın ilgi,
 • Daha içten sevgi,
 • Daha ileri İngilizce,
 • Teknoloji sınıflarıyla daha yüksek başarı,
 • Özgüveni yüksek, daha mutlu çocuk…
 • Mutlu çocuk, daha iyi öğrenir,
 • Mutlu çocuk, daha hızlı gelişir.
 • Güneş, “Mutlu Çocuklar Okulu“dur.

+ 38 Yıllık Deneyim

Okulumuz, 40 yıla yaklaşan birikimiyle Antalya’nın en tanınmış eğitim kurumlarından biridir. GÜNEŞ Koleji 38 yıllık ilköğretim deneyimle eğitimde güvencenizdir.

 • Bugüne kadar on binlerce öğrenciye ve aileye eğitim desteği verdik.
 • GÜNEŞ’te sağlam bir eğitim temeli alan öğrenciler lisede ve üniversitede daima yüksek başarılar elde etti.
 • Onlarca öğrencimiz, sınavlarda Antalya ve Türkiye dereceleri kazanırken binlercesi de gittikleri okullarda başarılı oldular.
 • Şimdi Güneş Okullarıyla yeni hedeflerimiz var.
 • Seçkin öğretmenlerle öğrencilerimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyoruz.
 • Anasınıfında, İlkokulda ve Ortaokulda öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için okulumuz her türlü donanım ve araç gerece sahiptir.

+ Güneş Language School

GÜNEŞ’te herkes İngilizce konuşacak!

 • Okulumuzun kuruluş amaçlarından biri de 8. sınıfı bitiren her öğrencinin yüksek düzeyde İngilizce öğrenmesidir. Bunun için uluslararası sertifikaları olan deneyimli İngilizce kadromuzla okulumuzu bir adeta bir Dil Okulu haline getirmeye çalışıyoruz.
 • Listening, Speaking, Reading and Writing
  5.sınıflarda 16 saatlik İngilizceyle Hazırlık Sınıfı programı uygulanıyor.
  Bütün sınıflarda İngilizce Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma konusuna büyük önem verilmekte; dersler, gramere değil pratiğe dayalı bir yöntemle işlenmektedir.
 • Güneş Kolejinde uluslararası standartlara uygun ölçme-değerlendirme yapılmakta, çok sayıda öğrencimiz, bu sınavların en yaygını olan Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) uluslararası sınavlarına katılmaktadır.
 • Ayrıca okulumuz Cambridge Sınavları için Sınav Merkezidir. Kendi öğrencilerimiz, başka okullardan gelen öğrencilerle birlikte Starters seviyesinden FCE Seviyesine kadar Cambridge sınavlarına katılmaktadır.
 • Güneş, zamanla bir Dil Okulu işlevi görecek şekilde, üst düzey İngilizce öğretim kültürü yaratmaya devam edecektir.

+ Seçkin Öğretmen Kadrosu

“Bir öğrencinin hayatta karşılaşabileceği en büyük mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır!”

 • Eğitim öğretim faaliyetlerinde belirleyici unsurlardan biri de nitelikli öğretmendir. Takım çalışmasına yatkın, mesleki bilgi yanında velilerle ve öğrencilerle iletişim becerileri yüksek, disiplinli ve çalışkan öğretmenlerden oluşan seçilmiş bir kadro yapısıyla her geçen gün daha da güçlenmekteyiz.
 • Okulumuzda klasik öğretim yöntemleri yerine öğrenci merkezli öğretim modeli amaçlanıyor. Öğretmenin değil öğrencinin aktif olduğu bu sistemin yerleşmesi için öğretmenlerimiz de değişime açıktır.
 • Yıl içinde velilere ve öğrencilere olduğu gibi öğretmenlere de yeni eğitim yaklaşımları konusunda seminerler verilmekte, aylık Öğretmen Sohbetleri düzenlenerek çeşitli sunumlar hazırlanmaktadır.

+ 6 Gün Eğitim

Eğitim öğretim yaşam boyu sürecektir.

 • Okulumuz, Cumartesi günleri de açıktır. Hafta sonu dersleri Ortaokul öğrencileri için zorunludur. 7. ve 8. sınıflarda daha yoğun olmak üzere; öğrenciler, hafta sonu 4 saat Akademik Destek programlarına katılmaktadır. Zorunlu olan bu derslerde eksik konular gözden geçirilmekte, sınav takvimine göre yoğunlaştırılmış Deneme Sınavları yapılmaktadır.
 • sınıflar dışında İlkokul öğrencileri ise daha çok İngilizce olmak üzere, Resim, Müzik, Halk Oyunları, Satranç kulüpleriyle çeşitli sportif kulüplere katılmaktadır.

+ Kulüpler ve Sosyal Etkinlikler

Kulüpler ve Sosyal Etkinlikler

Her öğrenci; yeteneklerini açığa çıkaracak, bireysel becerilerini geliştirecek ve sosyalleşecektir.

Okulumuzun amacı, öğrencileri sadece müfredat doğrultusunda eğitmek değildir. Öğrencilerin sadece akademik olarak donatılması yeterli değildir. Onların her yönden gelişmelerini sağlamak için okulumuzda hafta içi ve hafta sonu, çeşitli sosyal ve kültürel kulüplere yer verilmektedir.

Önemli olan onların sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Bunun için her öğrencinin, kendi yeteneklerinin farkında olması ve bunu geliştirmek için çaba göstermesi gerekmektedir.

Her öğrenci, en az iki sosyal kulüp etkinliğine katılabilmektedir.

İlkokul öğrencilerinin zorunlu olarak katıldığı Halk Oyunları, Drama ve Satranç kulüplerinin çalışmaları, hafta sonundaki kulüplerden de yararlanabilmeleri düşüncesiyle hafta içi yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin, bilgilerini deneyime dönüştürmesine fırsat yaratılmaktadır.

Bu çalışmalar aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemekte, paylaşım ve dayanışma duygularını yükseltmekte, özgüven kazandırmakta ve ekip çalışmaları sayesinde liderlik yeteneklerini geliştirmektedir. Özetle kulüp çalışmalarıyla öğrenciler, eğlenirken öğreniyor, öğrenirken yaşama hazırlanıyor.

Okulumuzdaki başlıca sosyal kulüp çalışmaları şunlardır:

 • İngilizce Konuşma Kulübü (English Spoken Club)
 • Halk oyunları Kulübü (İlkokul Sınıflarında Zorunlu)
 • Satranç Kulübü (İlkokul Sınıflarında Zorunlu)
 • Drama Kulübü (İlkokul Sınıflarında Zorunlu)
 • Sportif Kulüpler (Yüzme, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Dans)
 • Görsel Sanatlar Kulübü (Resim, Desen, Ebruli, Seramik)
 • Müzik Kulübü (Enstrüman ve Koro)
 • Sinema ve Tiyatro Kulübü
 • Fotoğrafçılık Kulübü
 • Gezi ve Doğa Kulübü

+ Uygun Fiyat, Yüksek Kalite

Yarınlar, Bugünden Kurulur!

 • Güneş Koleji olarak  başarı hedefli öğrenciler için uygun fiyatlarla daha yüksek kalitede eğitim vermeyi amaçlıyoruz.
 • Eğitim ücreti dışında kalan, dış kaynaklardan alınan hizmetler için (Yemek, Okul Forması, Yayınlar vbg.) yüksek ücretler talep ederek fiyatları yükseltmiyoruz.

+ Bire Bir İlgi

Bire Bir İlgi

Öğrencilerin başarı durumları, her hafta yapılan ölçme değerlendirmelerle ve sıklıkla uygulanan deneme sınavlarıyla izlenmektedir. Bu değerlendirmeler sonunda çizgi altına düşen öğrencilerle belli bir konuyu öğrenemediği saptanan öğrenciler bire bir ya da grupla ek çalışmaya alınır. Bu çalışmalarla öğrencinin gelişimi öğretmenleri tarafından izlenerek eksikleri tamamlanır.

+ TEOG Destek ve Etüt Programları

TEOG Destek Programları ve Etüt Çalışmaları

Öncellikle 7. ve 8. Sınıflar olmak üzere, ortaokul öğrencilerimiz TEOG Sınavlarına Hazırlık kapsamında hafta sonu Akademik Destek programlarına katılır. Bu zorunlu etütlerde öğrenciler, eksiklerini tamamlarken bir yandan da yoğunlaştırılmış test ve deneme sınavlarıyla sınav tekniklerini geliştirmektedir. Hafta sonu çalışmalarının verimli geçmesini sağlamak amacıyla öğrencilere yeterince yardımcı kitap, test ve deneme sınavı desteği verilmektedir.

Okulumuzda, 8. sınıfların TEOG sınavlarına daha iyi hazırlanabilmesi için ayrıca yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Hafta içi programlarda İngilizce dahil, bütün dersler TEOG müfredatına göre planlanırken hafta sonları yapılan deneme sınavları ve etüt çalışmalarıyla sınav hazırlığı desteklenmektedir. Ayrıca ortak sınavlar öncesinde Kasım ve Nisan aylarında daha fazla deneme sınavı uygulanıyor, ihtiyaca göre ek akşam etütleriyle konu tekrarları yapılıyor. Böylece öğrencilerin sınav motivasyonları yükseltilerek eksikleri tamamlanıyor ve öğretilen konular pekiştiriliyor.

+ Okuma Sevgisi için Okuma Saatleri

Okuma Sevgisi için Okuma Saatleri

Güneş Okulları olarak önem verdiğimiz en önemli konulardan biri, öğrencilerimizin iyi bir okuma sevgisi kazanmasıdır. Eğitim sistemimizin bir türlü çözemediği bu soruna karşı önemler almayı ve ilk yıllardan başlayarak öğrencilerimizin iyi bir okuma kültürü edinmeleri konusunda sorumluluk almak istiyoruz. Bu amaçla özellikle Türkçe öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde bütün derslerde okuma alışkanlığını teşvik etmekteyiz.

+ Kişisel Gelişim Eğitimi İle Hayata Hazırlık

Kişisel Gelişim Eğitimi İle Hayata Hazırlık

Hep bir adım önde ol diye, kişisel gelişim eğitimi ile çocuklarımızı eğitim öğretim dışında hayata da hazırlıyoruz. Böylece kendi kendine yetecek ve kendi geleceğine yön verecek bireyler yetiştiriyoruz…

 • Etkili İletişim
 • Etkili Konuşma
 • Beden Dili
 • Başarının Sırları
 • Hafıza Geliştirme
 • Stres Yönetimi
 • Özgüven Geliştirme
 • Motivasyon Ve Liderlik