GÜNEŞ OKULLARINDA REHBERLİK

Günümüz modern eğitim anlayışı öğrencilerin birçok alanda profesyonel olarak desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Bir öğrencinin okuldaki gelişimi yalnızca zihinsel olarak değerlendirilemez. Sağlıklı bir birey olabilmenin temel şartlarından biri ruhsal, sosyal ve bedensel gelişime önem vermekten geçer.

Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin gelişimini izleyerek sağlıklı büyümelerine, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarına destek olmayı amaçlar. Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları için çaba gösterilir. Eğitsel rehberliğin, sorunları iyileştirici ve önleyici bir işlevi olmalıdır. Bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmaları rehberlik çalışmalarını ilgilendirir.

Okulumuzdaki rehberlik hizmetleriyle;

 • Öğrencilerimizin kendilerini doğru tanımaları ve geliştirmeleri,
 • Kendi potansiyellerini kullanarak okul başarılarını arttırmaları,
 • Başkalarını anlamaya çalışarak empati becerisi kazanmaları,
 • Arkadaşlarıyla ve öteki kişilerle iletişim kurabilmek için olumlu tutum ve davranışlar edinmeleri,
 • Eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için de gerekli olgunluğa ulaşmaları hedeflenmektedir.

Bu çalışmalarda güven, saygı, gizlilik ve kişilik haklarına saygı, sorunlar karşısında yargısız ve koşulsuz destek en önemli ölçütlerdir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmaları:

 • Grup (Sınıf) Rehberliği
 • Bireysel Rehberlik ve Danışma
 • Eğitsel Rehberlik
 • Mesleki Rehberlik

Velilere Yönelik Çalışmalar:

 • Bireysel Danışma ve Rehberlik
 • Veli Eğitim Seminerleri
 • Veli Paylaşım Toplantıları

Bire Bir Görüşmeler:

Öğrencilerimizin yaş ve gelişim seviyelerine uygun bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlarda karşılaşacağı farklı sorunlar ile ilgili bire bir görüşme çalışmaları yapılır. Sadece sorunlu konularda değil, öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek kendini seven, etrafını seven ve sayan, sorgulayıcı, ruhsal olarak kendini denetleyebilen, kendi adına karar verebilen, mutlu bireyler olmaları hedeflenir. Bire bir görüşmelerde öğrencileri daha iyi tanımak adına test ve envanterler uygulanır.

Bire Bir Görüşmeler;

 • Öğrencilerimizin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik servisine başvurmalarıyla,
 • Velilerin ya da öğretmenlerin ilettiği bildirimlerin değerlendirilmesiyle ve
 • Rehberlik Servisimizin uyguladığı test ve envanterlerin değerlendirilmesi sonucu belirlenir.

Eğitsel Rehberlik:  

Eğitsel rehberlik çalışmaları bireye;

 • Eğitsel gelişiminde belirli yeterlikler kazandırmak,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırmak
 • Öğrencinin karşılaştığı güçlükleri gidermesinde ona yol göstermek,
 • Uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamak gibi hizmetlerdir.

Eğitsel rehberlik çalışmalarıyla; öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için kendilerinin karar almalarına destek olmaya da çalışılır.

Öğrenciye Yönelik çalışmalar:

Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik çalışmalar şöyle sıralanabilir :

 • Etkin Çalışma Yöntemleri,
 • Motivasyon Çalışmaları,
 • Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
 • Başarı Takip Çalışmaları,
 • Eğitsel Grup Çalışmaları,
 • Uyum sorunlarının Çözümü,
 • Problem Çözme Becerisi,
 • Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları,
 • Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
 • Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
 • Yaşam Becerileri Eğitimi…

 

Veli Görüşmeleri:

Velilerimizle yapılan görüşmelerimiz, velilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehber Öğretmenin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Öğrencilerimize Yönelik Grup Çalışmaları:

Öğrencilerimizle yapılan grup çalışmaları, benzer konularda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır. Grup çalışmalarında akran ilişkileri ile birlikte sorunlara yönelik yaklaşımların olumlu anlamda geliştiği gözlenmiştir.

Grup Çalışmalarından örnekler:

 • Sosyal beceri grubu çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri,
 • Sınav kaygısı ile baş etme,
 • Paylaşım grupları,
 • Etkileşim grupları vb.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları:

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, değerlendirmek amacıyla her sınıf rehber öğretmenimiz rehberlik müfredatına ve sınıfın ihtiyaçlarına uygun olarak her hafta sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirir.