Eğitim Sevgiyle Başlar…

Bireyin başkasını sevebilmesi için öncelikle kendisinin de sevgi görmesi gerekir. Mutlu bireyler yetiştirmenin yolu biraz da sevgiden geçiyor. Mutlu bir toplum da ancak mutlu bireylerle oluşur. Sevgi gören çocuk, başkalarını da kendisini de sevecektir. Okulumuzda, sevgiye ve güvene dayalı bir eğitim ortamı kurarken diyoruz ki:

“Sevgi olmadan eğitim olmaz.”

Her Şey Değişiyor

Klasik öğrenme ve klasik öğretmen devri bitiyor. Eski eğitim ve öğretim alışkanlıkları, yeni yüzyılın istediği insanı yetiştirmede yetersiz kaldı. Bunun için toplum olarak yeniliklere ve değişime ihtiyacımız var. Okulumuz, eğitim öğretimde bilimi, gelişmeyi ve değişimi temel alır.

Öğrenci Merkezli Eğitim

Biz, her şeyden önce öğreticinin değil, öğrenicinin aktif olduğu yeni eğitim anlayışına yöneliyoruz. Bunu da değişime uyabilen, kendini geliştiren, donanımlı, çalışkan öğretmenlerle ve yenilenen eğitim araçlarıyla yapacağız.

Hem Okul Hem Dershane Hizmeti

Ortaokul biterken girilecek olan sınavlar iyi bir lise için önemli. Öğrencilerin okul çalışmalarına ek olarak TEOG sınavlarına da hazırlanması gerekiyor. Artık dershaneler yok, bu ihtiyacı okulda karşılanması bir zorunluluk. Daha uzun okul günüyle; 7. ve 8. Sınıflar için okul programlarına ek olarak Akademik Destek programlarımız var. Akademik ve sosyal başarı odaklı öğretim sistemi öğrencilerimizi geliştirecek. Okul dışı zamanlarda ise sosyal projeler uygulanacak.

Öğrenci Rehberliği, Danışman Öğretmenlik Sistemi yanında Ana Baba Rehberliğiyle velilerin de eğitim sürecine katılmalarını istiyoruz.

Hafıza Teknikleri, Konsantrasyon, Stres Yönetimi, Motivasyon, Kaygı Denetimi ve Kişisel Gelişim seminerleriyle eğitimde yeni deneyimler yaratmak istiyoruz.

Okulda, Sınavda ve Hayatta Başarı

PISA sınavlarındaki ölçütlere uygun, gelişmiş dünyanın eğitim başarısını yakalamak için ulusal ve uluslar arası değerlendirme testlerinden yararlanacağız.

Ayrıca Dikkat Eğitimi, Matematik ve Akıl Oyunları, Satranç, Tangram gibi yüksek zihin etkinlikleriyle ve Düşünce Kulüpleriyle, drama ve tartışma etkinlikleriyle öğrencilerin bireysel becerilerini ve zihinsel kapasitelerini geliştiriyoruz. Bunun için sadece sınava odaklı, tek yönlü bir öğretim programı yeterli olamaz. Okulda ve sınavda değil, hayatta da başarılı olacak bir alt yapı kurmak zorundayız. Bunun için de öğrenciyi bilgiyle donatırken becerileri geliştirmek istiyoruz.

Eğitimde Yeni Hedefler

“Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” anlayışıyla yaparak yaşayarak öğrenme teknikleri, tam öğrenmenin anahtarıdır.

Kişiselleştirilmiş, öğrenci merkezli aktif öğrenme metoduyla ezberlemeci değil, yaratıcı ve kalıcı öğrenme gerçekleşecek.

Öğrencilerimiz, erken yaşlarda Bilim, Fen ve Teknoloji konularında farkındalık kazanıyorlar. Akıllı sınıflarımızda dersler zengin görsellerle işlenirken kalıcı öğrenme sağlanıyor.

Eğitilmiş birey, Türkçeyi etkin ve doğru kullanabilmelidir. Bunun için Türkçe derslerinde, öğrencilerin okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirecek etkinliklere yer veriyoruz.

Öğrenci Rehberliği ve sınavlar döneminde Öğrenci Koçluk Sistemi yanında Ana Baba Rehberliğiyle velilerin de eğitim sürecine katılmalarını istiyoruz.

Hafıza Teknikleri, Konsantrasyon, Stres Yönetimi, Motivasyon, Kaygı Denetimi ve Kişisel Gelişim seminerleriyle eğitimde yeni deneyimler yaratmak istiyoruz.

Görsel Derslerle Herkes Öğrenecek.

Bilgi ve bilişim teknolojilerinde en son sitemleri kullanıyoruz. Bütün sınıflarda son model akıllı tahtalarla, kalıcı, zevkli ve görsel eğitim veriliyor.

Fen ve Teknoloji, Bilgisayar ve Dil Laboratuvarlarıyla, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyelerinde zenginleştirilmiş kalıcı öğrenme gerçekleşiyor.

Yurdunu Sev, Dünyayı Tanı

Öğrencilerimiz, bir yandan bu toprağın bütün değerlerine saygılı olmayı öğrenecek, kendi ulusal zenginliklerimizi tanıyacak ve toplumsal değerlerimizle gurur duyacak; diğer yandan da çağdaş dünyanın sunduğu olanaklardan ve fırsatlardan yararlanacaktır.

GÜNEŞ Koleji olarak kendisiyle ve toplumla barışık, mutlu bireyler yetiştireceğiz.