Merkezi Ortak Sınav adıyla öğretim yılı içinde 8. Sınıflara uygulanan (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) TEOG Sınavları bu yıl yapılmayacak…

Değerli Veliler,

TEOG Sınavları kaldırıldı. Ancak biz bu filmi daha önce de kaç kere gördük. Dershane yıllarımızda önce LGS vardı, sonra OKS geldi; OKS kaldırılınca SBS’ye geçildi. Sonunda TEOG getirildi. Hiçbiri eğitimciler tarafından yeterince tartışılmadan yapılan bu değişikliklerde hep sınavların kaldırılacağı söylendi ama hep tersi yapıldı, sınav sayıları arttı.

Hemen söylemeliyim, bu sınav sistemlerinin hepsinin en kötüsü TEOG sınavıydı. Şimdi de sanki yine üzerinde yeterince tartışılmadan aceleye getirilerek TEOG kaldırıldıyor.

Kişisel görüşümü söylemem gerekirse TEOG Sınavlarının kaldırılmasını doğru buluyorum. Ancak bu, artık sınavlar olmayacak anlamına gelmemeli. Bir yerde eğitim varsa, yerleştirme varsa ve okullar arasında kalite farkı varsa mutlaka seçme sınavı yapılacaktır. Önemli olan yerine getirlecek olan sistemin ne olacağıdır. Keşke bir akıl süzgecinden geçirilse de çocuklarımız bir kere daha deneme tahtası olmaktan kurtarılsa…

Biz Güneş Koleji olarak öğrencilerimizin “Yaşasın, TEOG kaldırıldı, artık fazla çalışmaya gerek yok!” diyerek gevşemelerine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü sezon sonunda yine bir ya da birkaç sınava girmek zorunda kalabilirler. Sadece LGS – OKS – SBS – TEOG… zincirine kısaltma harfleri değişmiş yeni bir sınav modeli gelecektir. Kaldı ki öğrencilerin bu yıllardaki kazanımları bir sınav için gibi görülse de aslında lise yıllarınının ve üniversite hazırlığın temeli olacaktır.

Velilerimizin kaygılanmasına gerek yoktur.
Sevgi ve saygılarımla…

Mustafa Koç
Antalya Güneş Koleji

Leave Your Reply